Radi osiguravanja prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u skladu s operativnim planom rada zimskog održavanja, Raguž prijevoz je dugi niz godina izvoditelj u obavljanju usluga čišćenja snijega i posipavanja javnih cesta u zimskom održavanju u nadležnosti tvrtke Cesting d.o.o.,